×

ES PROJEKTAI

UAB „Vabalo filmai“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą

UAB „Vabalo filmai“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą E-komercijos modelio diegimas UAB „Vabalo filmai“ siekiant optimizuojanti verslo procesą ir veiklos efektyvumui didinti Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0296

Projekto biudžetas: 58.000,00 Eur, iš jų ES dalis: 43.500,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 11 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 14 d.

Projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje UAB „Vabalo filmai“ siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys – įdiegti e. komercijos modelį įmonėje UAB „Vabalo filmai“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant.

Projekto metu bus įdiegti e. sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys, kas atsakingi už jų vykdymą ir kt.

Finansuojama iš  Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB „Vabalo filmai“ konkurencingo kultūros produkto diegimas

Projekto tikslas – UAB „Vabalo filmai“ naujo, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingo kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produkto kūrimas, investuojant į naujo, konkurencingo, skaitmeninio ir žiedinę ekonomiką skatinančio, kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produkto sukūrimą.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto biudžetas: 321 018,00 Eur, Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma: 152 000,00 Eur.

Projektas įgyvendinamas iki 2023 03 mėn.

UAB „Vabalo filmai“ savo veiklą vykdo jau daugiau nei šešis metus, kuria lietuviškus meninius kino filmus, stato spektaklius, organizuoja įvairius kultūrinius renginius. Įmonė yra sukaupusi ne tik patirties šioje srityje, bet ir turinti ištikimų klientų ratą bei siekianti jį ir toliau plėsti. Įmonė ketina sukurti aukštos meninės vertės konkurencingą areninį spektaklį – komediją, su populiariais lietuvių aktoriais M. Stonkumi, M. Katleriu ir M. Bartuševičiumi. Nufilmuoti jį Avia Solution Group arenoje, suskaitmeninti ir pateikti naujai sukurtoje e-platformoje.